Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Οι ιδανικές τιμές της χημικής ισορροπίας του νερού της πισίνας είναι οι εξής: pH [7,2 - 7,6] & ΧΛΩΡΙΟ [0,7 - 1,5 mg/lt].

Καταρχήν ρυθμίζουμε το pH του νερού μεταξύ 7.2 - 7.6. Από τη ρύθμιση αυτή εξαρτάται αφ' ενός η υπόλοιπη χημική επεξεργασία, δηλαδή η δραστική ικανότητα των χημικών που χρησιμοποιούνται στα επόμενα 2 στάδια, και αφ’ ετέρου η διαύγεια ή η τοξικότητα του νερού. Όταν το νερό έχει τιμή pH<7,2 γίνεται τοξικό (ερεθιστικό για το δέρμα, τα μάτια κλπ.), ενώ, όταν έχει τιμή pH>7,6, η κατανάλωση των χηµικών προϊόντων είναι άσκοπα µεγάλη και δημιουργούνται ανεπιθύµητες επικαθήσεις αλάτων, πετρώματα της άμμου του φίλτρου (εάν η πισίνα έχει φίλτρο άμμου), θολότητα του νερού κλπ. Η ρύθμιση του pH επιτυγχάνεται με χρήση του pH-MINUS για μείωση της τιμής του pH ή του pH+PLUS για αύξηση της τιμής του pH. Εκατό γραμμάρια (100gr) pH-MINUS ή pH+PLUS κατεβάζουν ή ανεβάζουν σε 10μ3 νερού την τιμή του pH κατά 0.1 βαθμό, όταν η τιμή του pH βρίσκεται μεταξύ 7.2 - 7.6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενδεδειγμένη ποσότητα πρέπει πρώτα να διαλυθεί καλά σε µία λεκάνη, καθώς, εάν οι κόκκοι πέσουν αδιάλυτοι στην µεµβράνη, αυτή θα ξεθωριάσει.

Ακολούθως, προσθέτουμε ειδικό μυκητοκτόνο υγρό - αλγεοκτόνο, όπως το POOLGICIDE, για να αποφευχθεί η δημιουργία άλγεων (πρασινίλες) στα τοιχώματα και στον πυθμένα της πισίνας. Τα άλγεα είναι φυτικοί οργανισμοί που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα υπό μορφή σκόνης και αναπτύσσονται, μόλις βρεθούν σε ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, δημιουργώντας θολότητα στο νερό, καθώς και γλίτσα/πρασινίλα στα τοιχία και στον πυθμένα της πισίνας. Η αρχική δόση του αλγεοκτόνου POOLGICIDE είναι 1-2 lt/100 m3 νερού, ενώ η δόση συντήρησης είναι 60ml για κάθε 10m3 νερού εβδομαδιαίως (μπορεί να αυξηθεί στα 70 - 90ml/10m3 νερού μετά από δυνατή βροχή ή υψηλή θερμοκρασία νερού). Πρέπει να προστίθεται περιμετρικά μετά τη δύση του ηλίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή στην αγορά υπάρχει αλγοκτόνο σε διάφορες πυκνότητες, θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες της εκάστοτε συσκευασίας.

Για τη απολύμανση του νερού χρησιμοποιούμαι Οργανικό Χλώριο σε κόκκους ή ταμπλέτες ανάλογα με τον χλωριωτή που έχουμε. Εφόσον χρησιμοποιούνται ταμπλέτες χλωρίου 200γρ., η δοσολογία είναι 2 ταμπλέτες ανά 50m3 νερού εβδομαδιαίως. Η δόση αυξάνεται σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη χρήση της πισίνας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το χλώριο σε ταµπλέτες πρέπει να τοποθετείται πάντοτε στον ειδικό χλωριωτή (σβούρα που επιπλέει), καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, ξεβάφει την µεµβράνη ή, εάν τοποθετήθει στο σκίµερ, καταστρέφει τα εσωτερικά πλαστικά µέρη του φίλτρου/αντλίας (προπελάκια, τσιµούχες κλπ).

Β. ΑΡΧΙΚΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 

1. Αφού γεμίσουμε πρώτη φορά την πισίνα μας με νερό, βάζουμε χλώριο DICHLORO με περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο 60% για άμεση διάλυση (ΣΟΚ) σε ποσότητα 10-15γρ/m3 µαζί µε νερό σε ένα δοχείο και διαλύουμε όσο καλύτερα γίνεται για να µην πέσουν οι κόκκοι αδιάλυτοι στην µεµβράνη και ξεθωριάσει η πισίνα. Συγχρόνως, βάζουμε την αντλία σε λειτουργία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθούμε τη διαδικασία ΣΟΚ, όταν 1) πρωτογεµίζουµε την πισίνα ή 2) όταν µας ξεφεύγει το νερό, δηλ. θολώνει/πρασινίζει (κατ’ εκτίµηση).

2. Προσθέτουμε περιμετρικά και σε ποσότητα 1-2 lt /100 m3 νερού το ειδικό αλγεοκτόνο για την αποτροπή της δημιουργίας άλγεων (πρασινίλες).

3. Ελέγχουμε με το σετ ελέγχου την τιμή του pH, που πρέπει να είναι μεταξύ 7.2 και 7.6. Εάν είναι πιο κάτω, προσθέτουμε 100gr pH+PLUS για κάθε 10m3 νερού πισίνας για να το αυξήσουμε κατά 0.1 βαθμό. Εάν, αντιθέτως, θέλουμε να το ελαττώσουμε, προσθέτουμε 100gr pH-MINUS για κάθε 10m3 νερού για να το μειώσουμε κατά 0.1 βαθμό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαλύουµε καλά σε µία λεκάνη και μετά προσθέτουμε στο νερό, διότι οι αδιάλυτοι οι κόκκοι που πέφτουν στην μεμβράνη της πισίνας προκαλούν το ξεθώριασμά της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ!

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

1. Η µέτρηση του pH & του χλωρίου με το ειδικό test kit πρέπει να γίνεται καθηµερινά 09:00πµ - 17:00µµ και να τηρείται βιβλίο µετρήσεων. Οι ιδανικές τιμές του pH είναι 7,2 - 7,6 και του χλωρίου 0,7 - 1,5 mg/lt.

2. Για τη χλωρίωση του νερού χρησιμοποιούμε κυρίως στερεό χλώριο, το οποίο είναι κατάλληλο για την απολύμανση κάθε είδους νερού - ακόμα και σκληρού -, καθώς δεν επιδρά στην τιμή του pH. Μετά τη δύση του ηλίου και µε την αντλία σε λειτουργία τοποθετούμε στον χλωριωτή που επιπλέει 1 ταµπλέτα χλωρίου 200γρ. ανά 40m3 νερού, αφού έχει τελειώσει η προηγούµενη ταµπλέτα (περίπου κάθε 2-4 ηµέρες). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νερό της πισίνας δεν πρέπει να µένει χωρίς χλώριο, ιδίως όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή, διότι θα πρασινίσει πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό φροντίζουµε να υπάρχουν πάντα οι απαραίτητες ταµπλέτες στον χλωριωτή. Σε περίπτωση που µας ξεφύγει το νερό της πισίνας, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία ΣΟΚ με 10-15 γραµµάρια χλώριο DICHLORO άμεσης διάλυσης ανά κυβικό m3 νερού . 

3. Αν µετά τις καθηµερινές µετρήσεις κριθεί αναγκαίο να µειωθεί η τιµή του pH, προσθέτουμε 10 γραµµάρια pH MINUS(-) ανά κυβικό (m3) νερού διαλυµένο σε λεκάνη µε νερό, το οποίο ρίχνουμε περιµετρικά. Λειτουργούμε το φίλτρο για 4-6 ώρες, ώστε να πετύχουμε τη µείωση του pH κατά 0.1-0.2 βαθµό. Αν µετά τις καθηµερινές µετρήσεις κριθεί αναγκαίο να αυξηθεί η τιµή του pH, προσθέτουμε 10 γραµµάρια pH PLUS(+) ανά κυβικό (m3) νερού διαλυµένο σε λεκάνη µε νερό, το οποίο ρίχνουμε περιµετρικά. Λειτουργούμε το το φίλτρο για 4-6 ώρες, ώστε να πετύχουμε αύξηση του pH κατά 0.1-0.2 βαθµό.

4. Προσθέτουμε το ειδικό αλγεοκτόνο για την αποτροπή της δημιουργίας άλγεων (πρασινίλες) σε ποσότητα 1-2 lt /100 m3 νερού μετά τη δύση του ηλίου και περιµετρικά κάθε βδοµάδα.

5. Σε περίπτωση που το νερό της πισίνας με αντλία/φίλτρο άμμου είναι θολό, χρησιμοποιούμε Κροκιδωτικό, όπως το M - Floc Effective, ένα μη τοξικό υγρό που διαλύεται στο νερό της πισίνας στην προτεινόμενη δοσολογία και δεσμεύει τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία την επόμενη ημέρα έχουν κατακαθίσει στο πυθμένα της πισίνας και μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν. Η δοσολογία του κυμαίνεται ανάμεσα στα 200 - 700ml για κάθε 50m3 νερού και εξαρτάται από τη θολότητα του νερού και τη συχνότητα χρήση της πισίνας. Σε πισίνες που δεν χρησιμοποιείται για την απολύμανση του νερού στερεό χλώριο, αλλά υγρό, στην αρχική λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται Σταθεροποιητής Χλωρίου (stabilizer) που διατηρεί το χλώριο σε σταθερά επίπεδα, αυξάνοντας, παράλληλα, την αντίστασή του στις ηλιακές ακτίνες. Χρησιμοποιείται μόνο μία φορά στην αρχή και απαιτούνται 350ml για κάθε 10m3 νερού.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

> Το πρώτο που ελέγχουµε πάντα είναι το pH του νερού, το οποίο και ρυθµίζουµε, πριν κάνουµε ο,τιδήποτε άλλο. To pH του νερού πρέπει να είναι µεταξύ 7.2 - 7.6. Εάν το pH είναι υψηλό, το νερό δεν είναι διαυγές, η κατανάλωση των χηµικών προϊόντων είναι άσκοπα µεγάλη, και έχουμε ανεπιθύµητες επικαθήσεις αλάτων  Αν το νερό έχει πολλά άλατα, το pH πρέπει οπωσδήποτε να είναι 7.2.

> Δεν βάζουµε µεγαλύτερες ποσότητες χηµικών από τις συνιστώµενες.

> Δεν κάνουµε χρήση σκόνης σοκ µαζί µε αλγοκτόνο ή pH την ίδια µέρα, διότι χάνεται η κρυστάλλινή όψη του νερού.

> Το νερό της πισίνας δεν πρέπει να µένει χωρίς χλώριο, ιδίως όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή, διότι θα πρασινίσει πάρα πολύ γρήγορα. Οι ταµπλέτες χλωρίου τοποθετούνται αποκλειστικά στον χλωριωτή (πλωτός διανομέας). Αν μπουν απευθείας στο νερό, ξεβάφει η µεµβράνη της πισίνας, ενώ, αν μπουν στο σκίµερ, καταστρέφουν τα εσωτερικά πλαστικά µέρη του φίλτρου/αντλίας (προπελάκια, τσιµούχες κλπ). . Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία του νερού - συνεπώς και οι ώρες φίλτρανσης -, τόσο ταχύτερα λιώνουν οι ταµπλέτες χλωρίου. 

>  Όταν η εµφάνιση του νερού δεν είναι ιδανική (πράσινο νερό, κλπ), α. ελέγχουµε και ρυθµίζουµε το pH β. κάνουµε χλωρίωση σοκ, αφού έχει ρυθµιστεί το pH.

> Το φίλτρο πρέπει να λειτουργεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, δηλαδή τις ώρες που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια και ζέστη, αφού το νερό επηρεάζεται από τον ήλιο (φωτοσύνθεση) και από τα οξέα των κολυµβητών. Όσο πιο πολύ φιλτράρουµε, τόσο καλύτερη ποιότητα νερού έχουµε και τόσο µεγαλύτερη οικονοµία κάνουµε στα χηµικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κολύμπι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αντλίας/φίλτρου θα πρέπει να απογεύγεται για 2 βασικούς λόγους: 1) υπάρχει το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας (πιθανή φθορά καλωδίου, συνδέσεις χωρίς ρελέ ασφαλείας και άλλες περιπτώσεις) 2) αν λειτουργεί το φίλτρο και έχουµε χλωριοποιητή, δεν είναι λογικό να κολυµπάµε κατά τη διαδικασία χλωρίωσης της πισίνας.

Δ. ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Για τη µακροζωία της πισίνας το ιδανικό θα ήταν να παραμένει γεµάτη με νερό κατά τη διάρκεια του χειµώνα, εφόσον στην περιοχή µας δεν πιάνει παγετός. Η ύπαρξη νερού ελαχιστοποιεί τις συστολές - διαστολές που συμβαίνουν, όταν η πισίνα υποβάλλεται στις έντονες διακυµάνσεις θερμοκρασίας µέρας και νύχτας τον χειµώνα. Καλό είναι να λειτουργούν τα µηχανήµατα της πισίνας και τους χειµερινούς µήνες για 2 ώρες περίπου την µέρα. Στο διάστηµα αυτό προσθέτουµε κανονικά τις απαραίτητες ποσότητες χηµικών, σύµφωνα µε τις αναγραφόµενες δοσολογίες. Αν πρέπει να σταµατήσει η λειτουργία της πισίνας, τότε ακολουθούµε την εξής διαδικασία: 1) Κατεβάζουµε το pH του νερού στο 6,8 - 2) Κατεβάζουµε τη στάθµη του νερού κατά 50 - 60cm, ώστε να µη πληµµυρίσει η πισίνα από τις βροχοπτώσεις - 3) Καθαρίζουµε και σκουπίζουµε προσεκτικά τη µεµβράνη και ειδικά τη "γραµµή του νερού" - 4) Βάζουµε το ρελέ διαφυγής στη θέση "OFF" και κατεβάζουµε τις ασφάλειες στον πίνακα - 5) Ανοίγουµε το καπάκι του χώρου των αντλιών και ελευθερώνουµε τα κολάρα. Βγάζουµε την αντλία, την στεγνώνουµε και την φυλάµε σε µέρος ξηρό, και όχι στον ίδιο χώρο µε τα χηµικά. Κατά την διάρκεια του χειµώνα γυρίζουµε 2-3 φορές τη φτερωτή, ώστε να µην κολλήσει - 6) Βάζουµε στην πισίνα 1lt αλγοκτόνο χειµώνα για κάθε 30m3 νερού (απ' ευθείας στο νερό και περιµετρικά της πισίνας). Βγάζουµε και πλένουµε τα φίλτρα και τους κάδους και τα αποθηκεύουµε Εάν αποφασίσουμε να μαζέψουμε την πισίνα, θα πρέπει να την ξεπλύνουμε καλά (µέσα - έξω), γιατί, εάν την αφήσουμε µε το χλώριο, θα αδυνατήσει η µεµβράνη. Μετά το πλύσιµο προχωρούμε σε καλό στέγνωµα και ρίχνουμε ΤΑΛΚ (µέσα - έξω). Την µαζεύουµε, όπως θα µαζεύαµε ένα χαλί χωρίς γωνιάσµατα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

> Σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις είναι έντονες, είτε λειτουργούν τα µηχανήµατα κατά τη διάρκεια του χειµώνα είτε όχι, ελέγχουµε τη στάθµη του νερού κάθε 1-2 µήνες και αν χρειάζεται, την ξανακατεβάζουµε.

> Στο ξεκίνηµα της καινούργιας σεζόν, συνιστάται η µερική ανανέωση του νερού της πισίνας κατά το 1/3 του συνολικού όγκου νερού

> Πριν γεµίσουµε την πισίνα µας και για τον καθαρισµό της µεµβράνης χρησιµοποιούµε καθαριστικό αλκαλικής βάσης, αλγοκτόνο ή Prescal για τα άλατα, αν υπάρχουν άλατα.

> Σκεπάζουμε µε το κάλυµµα την πισίνα μας.